top of page

 Ett ben i teorin, det andra benet i praktiken

Optimerad logistik, på riktigt, hela vägen!

Den röda tråden

Det som gör Logistified unika!

Praktisk närvaro:

Logistified tror på hög närvaro och närhet i projekten. För att inte gå miste om praktiska detaljer krävs närvaro i det dagliga arbetet för att på allvar förstå flödet, aktiviteterna och dess utmaningar. 

Egna praktiska erfarenheter:

Med totalt 20 års erfarenhet inom e-handel vet vi vad som krävs för att bibehålla/skapa effektivitet i en kraftig tillväxtresa. Erfarenheter så som nybyggnation, lagerflytt, implementering av affärssystem och WMS, samt layout-, processer- och flödesuppsättningar. Inte att förglömma faktorer såsom planering och styrningen av resurser/personal som är minst lika viktigt som själva flödet för att skapa en effektiv logistik.

 

Helheten:

Logistifieds grundsyn är enkel. För att förbättra verksamheten måste man överblicka helheten. För att helheten ska uppnås måste detaljerna synliggöras.

1.

Logistik handlar om låga kostnader och hög leveransservice.

2.

När logistiken används på rätt sätt blir det ett konkurrensmedel.

3.

Logistiken ska vara synliggjord och enkel, där minimering i tidsspill (lean) i arbetsprocesser och moment är centralt.

fRÅN PLAN

Vad kan vi hjälpa med er? Analyser, ritningar, automation, optimeringar eller kanske helheten?

vIA ANALYS

Hur vi arbetar, alltid tillsammans med er! Helst av allt direkt i verksamhetens hjärta, i den operativa logistiken!

tILL DESIGN

Vi designar, tillsammans med er den optimala lösningen för just er verksamhet. 

tILLSAMMANS!

Kom ihåg, alltid tillsammans! Helst av allt direkt med medarbetarna som dagligen använder lösningen. Skippa skrivbordslösningar!

bottom of page