Kontakt

Telefon

0707964941

E-post
info@logistified.se

Kontor

Varvsgatan 16

39230

Kalmar

Sweden

Adress

Varvsgatan 16

39230

Kalmar

Sweden

Följ oss på linkedin

 Logistified AB (Org. nummer 559200-0961) Varvsgatan 16, SE-392 30 KALMAR, Sverige, E-post: info@logistified.se Tel. 0707964941 

© 2018 - 2019 by Logistified AB 

Varför Logistified?

Med över 20 års erfarenhet besitter vi kompetens för logistikutveckling och förändringsresor.

 

Varför 

?

Via egen operativ erfarenhet förstår vi komponenterna i materialflödet och dess funktioner i praktiken. Vi tar en idé/utmaning hela vägen till fungerande uppsättning operativt. Vi förstår att effektiv logistik är en balans mellan verktyg metod och förhållningssätt. Blir något i obalans går potential förlorad. Med praktisk närvaro inkluderas medarbetarens detaljkoll så att den fullständiga potentialen tas till vara. Vi tror på förenkling och användarvänlighet för att minimera resurser. 

Oavsett gas broms eller kontroll finns vi där som rådgivare, kravställare, projektledare, implementerare. 

När vi kan behövas i logistikutvecklingen hos ert bolag är:

Omtag/Nytag - Man har kört fast eller inte får ut potentialen.

Resursbehov - Ökat resursbehov för att genomföra utredningar eller investeringar.

Ny influens  - Undvika valda sanningar, nya ögon kan öppna nya dörrar.

Kompetens - Ibland räcker inte kunskapen till, logistiken är ett brett område.

Operativ stöttning - ”Gå bredvidlösning” för att stötta logistikledningen/enheten.

VÅR FILOSOFI

HUR GÅR VI TILLVÄGA

KONTAKT