top of page

Varför Logistified?

Med över 20 års erfarenhet besitter vi kompetens för logistikutveckling och förändringsresor.

Den röda tråden

Varför 

Logistified Grund.png

?

Via egen operativ erfarenhet förstår vi komponenterna i materialflödet och dess funktioner i praktiken. Vi tar en idé/utmaning hela vägen till fungerande uppsättning operativt. Vi förstår att effektiv logistik är en balans mellan verktyg metod och förhållningssätt. Blir något i obalans går potential förlorad. Med praktisk närvaro inkluderas medarbetarens detaljkoll så att den fullständiga potentialen tas till vara. Vi tror på förenkling och användarvänlighet för att minimera resurser. 

Oavsett gas broms eller kontroll finns vi där som rådgivare, kravställare, projektledare, implementerare. 

När vi kan behövas i logistikutvecklingen hos ert bolag är:

Omtag/Nytag - Man har kört fast eller inte får ut potentialen.

Resursbehov - Ökat resursbehov för att genomföra utredningar eller investeringar.

Ny influens  - Undvika valda sanningar, nya ögon kan öppna nya dörrar.

Kompetens - Ibland räcker inte kunskapen till, logistiken är ett brett område.

Operativ stöttning - ”Gå bredvidlösning” för att stötta logistikledningen/enheten.

bottom of page