top of page

Lagerfunktion

Fästpunkt 1

Lagerfunktion

Lagerfunktion: Vi erbjuder optimering på detaljnivå på varje funktion/station i logistiken.  

 

Uppgiftsbeskrivning: Vi hjälper er att fördela lagrets arbetsuppgifter mellan funktioner så aktiviteter inte hamnar mellan stolarna. 


KPI-tal: Vi hjälper er att tillsätta KPI-tal för att mäta och bedöma era funktioner och verksamhet. Ett redskap för utveckling.

bottom of page