top of page

Optimerad logistik - Tillsammans

Ni kan mycket, Vi kan mycket - Tillsammans når vi längst!

Ner till projekt

Logistikanläggning

Lageroptimering

Förslag på hur man kan utveckla det som finns idag och ev. ommöblingerar, segmenteringsarbete eller tillägg mot vad som finns idag.

Digitala verktyg - Business Intelligence

Med BI kopplad till logistiken kommer er verksamhet se helt nya samband och möjligheter. Siffrorna finns alltid där, vi hjälper er att visualisera dessa, analysera och skapa ytterligare möjligheter. Allt med det senaste inom BI.

Automation

Kan man med hjälp av teknisk utrustning i företaget förbättra effektivitet och öka kostnadsbesparingarna? Är det lämpligt att implementera i ert företag? Vi tar fram förslag på vad och hjälper er med igångsättning.

Lagerfunktion

Vart ska vårt lager ligga? Hur hittar vi de bästa lösningarna med mark, läge och personalförutsättningar etc. Lugn vi hjälper er med avancerade analyser och rapporter för att svara på vilket som är det bästa logistik läget.

Bemanning & Rekrytering

Planering är a och o, hur jobbar man med bemanning och hur lägger man en bemanning efter kundlöfte. Hur hittar vi rätt människor? Hur får vi nya att passa in i kulturen och i teamet? Bemanningsuträkningar genom Bi-teknik, etc.

Helhetskoncept

Vi tittar på hela lösningen och tillsammans med er skapar den bästa lösningen för organisationen. Inkluderar lokalisering, lagerstorlek, grad av automation, lagerlayout etc.

Lagerprocesser 

Lagerprocesser (arbetssätt): Ständigt förfina lagerprocesser och tidstjuvar på mini-nivå. Att jobba smartare blir effektivare. Vissa grejer sitter i rutiner/erfarenhet men mycket går att synliggöra för att slippa onödiga frågor och arbetsavbrott.

Lagerorganisation

 Hur styrs lagerenheten idag, vad är bra och vad kan utvecklas? En ledare ska ha mycket verktyg. Vad behöver lagerchef, driftledare, teamleaders ha med sig hur får man med sig gruppen och ger dem ansvar.

3D Modelleringar & CAD Ritningar

Vi ritar och utformar lager, från CAD till 3D modelleringar.

Rådgivning av upphandling frakter, emballage

Att välja rätt partner är inte bara bra för plånboken utan leveransprecision och upplevelse är minst lika viktigt för ökad kundnöjdhet. I detta ingår även framtagning/design av emballage som passar organisationen.

Produktionsflöden

Analys av produktionsflöden. Är produktionen till fullo optimerad eller vilka åtgärder krävs för att nå uppsatta KPI-tal? Jobbar man på bästa sätt för att uppnå en kostnadseffektiv framställning av produkt/tjänst?

IT-system

Hur bygger vi system som passar verksamheten? Där IT blir ett stöd och inte ett hinder.

bottom of page