top of page

Logistik är strategi!

Våra grundtankar om logistik!

Den röda tråden

Våra grundtankar!

 • Logistik handlar om låga kostnader och hög leveransservice.
   

 • När logistiken används på rätt sätt blir det ett konkurrensmedel.
   

 • Logistiken ska vara synliggjord och enkel, där minimering i tidsspill (lean) i arbetsprocesser och moment är centralt.
   

 • Logistik handlar om jämna flöden, hur kan vi skapa och hantera detta, både på säsongs- och funktionsnivå.
   

 • En bra logistik skapar goda förutsättningar, ett typ av verktyg, vet man däremot inte hur verktyget ska användas går potential förlorad.
   

 • Ett grymt KPI-tal på en funktion är ointressant om helheten blir lidande. Strategival såsom tätare inköp bidrar till att hanteringskostnader går upp och kapitalbindningen ner.

Jag vill bli kontaktad!

Fyll i formuläret nedan.

Tack för att du skickar in, vi återkommer snarast!

bottom of page