Kontakt

Telefon

0707964941

E-post
info@logistified.se

Kontor

Varvsgatan 16

39230

Kalmar

Sweden

Adress

Varvsgatan 16

39230

Kalmar

Sweden

Följ oss på linkedin

 Logistified AB (Org. nummer 559200-0961) Varvsgatan 16, SE-392 30 KALMAR, Sverige, E-post: info@logistified.se Tel. 0707964941 

© 2018 - 2019 by Logistified AB 

Logistik är strategi!

Våra grundtankar om logistik!

 

Våra grundtankar!

 • Logistik handlar om låga kostnader och hög leveransservice.
   

 • När logistiken används på rätt sätt blir det ett konkurrensmedel.
   

 • Logistiken ska vara synliggjord och enkel, där minimering i tidsspill (lean) i arbetsprocesser och moment är centralt.
   

 • Logistik handlar om jämna flöden, hur kan vi skapa och hantera detta, både på säsongs- och funktionsnivå.
   

 • En bra logistik skapar goda förutsättningar, ett typ av verktyg, vet man däremot inte hur verktyget ska användas går potential förlorad.
   

 • Ett grymt KPI-tal på en funktion är ointressant om helheten blir lidande. Strategival såsom tätare inköp bidrar till att hanteringskostnader går upp och kapitalbindningen ner.

Jag vill bli kontaktad!

Fyll i formuläret nedan.

fRÅN PLAN

Vad kan vi hjälpa med er? Analyser, ritningar, automation, optimeringar eller kanske helheten?

vIA ANALYS

Hur vi arbetar, alltid tillsammans med er! Helst av allt direkt i verksamhetens hjärta, i den operativa logistiken!

tILL DESIGN

Vi designar, tillsammans med er den optimala lösningen för just er verksamhet. 

tILLSAMMANS!

Kom ihåg, alltid tillsammans! Helst av allt direkt med medarbetarna som dagligen använder lösningen. Skippa skrivbordslösningar!