top of page

Hur går vi tillväga?

Den röda tråden

Hur går vi tillväga?

Vi vägleder er effektivt fram till era mål inom lager och logistik. Med vårt tydliga arbetssätt ser vi gemensamt till att vi fokuserar på det viktigaste och genomför rätt insatser för ert bolag. 

 

Steg i våra projekt:

Första möte - Vi utreder ifall vi matchar med varandra dvs Logistifieds erbjudande kontra bolagets tankar kring utmaningar och behov.

Nulägesanalys - Via praktisk närvaro i logistiken samt intervjuer med nyckelpersoner gör vi en kartläggning över nuläget och ger hintar om framtidsutveckling.

Lösningsförslag - Efter bolagets framtidsvision utvärderar Logistified olika val genom riskanalyser och kalkyler till ett skarpt lösningsförslag.

Implementering - Upphandling och igångsättning så att valda verktyg och metoder fungerar i verkligheten och når sin potential i praktiken.

Fullända & fullfölja - Eventuell trimning som behöver åtgärdas.

adasdasdasdasdasdasdasdasda.png
bottom of page