top of page

Vi är Logistified!

Vår vision är att vara det självklara valet när bolag söker effektiva logistiklösningar som ska fungera i praktiken. 

Logistified grundades i Kalmar, småland, våren 2019.

Vår vision är att vara det självklara valet när bolag söker effektiva logistiklösningar som ska fungera i praktiken. Med över 20 års erfarenhet besitter vi kompetens för logistikutveckling och förändringsresor.

 

Vi vill blanda den traditionella och teoretiska metoden med närvaro i det praktiska genomförandet för att förstå och utveckla detaljer till en helhet. 

 

Vi riktar oss till alla svenska bolag som bedriver verksamhet inom lager- och logistik där vi kan hjälpa till med;

Omtag/Nytag – Man har kört fast eller inte får ut potentialen.                                      Resursbehov – Ökat resursbehov för att genomföra utredningar eller investeringar.            

Ny influens - Undvika valda sanningar, nya ögon kan öppna nya dörrar.                      Kompetens – Ibland räcker inte kunskapen till, logistiken är ett brett område.      

Operativ stöttning – ”Gå bredvidlösning” för att stötta logistikledningen/enheten.

Fästpunkt 1
bottom of page