top of page

Lageroptimering

Är ditt lager så effektivt det kan bli i dagsläget? Sitter alla processer i lagret för att skapa maximerad effektivitet?

Fästpunkt 1

Lageroptimering, en nyckel till effektivitet.

Lagerutnyttjande: Vi hjälper er att utreda hur vi nyttjar lokalens potentialer efter dess egenskaper.

 

Placering av lagerutrustning och funktioner: Vi hjälper er med effektiv placering av lagerutrustning och utreder hur förhållandet ska se ut till varandra efter funktionernas behov. Som metod kan vi exempelvis använda ett gammalt hederligt spaghettidiagram.   


CAD: Genom ritningsteknik såsom CAD visualiseras en lösning på ritning. Vi har även erfarenhet av att rita upp lager i 3D (VR-modeller) som skapar ett verkligt perspektiv där man ser hur olika lösningar är genomförbara i praktiken. På så sätt kan vi i tidigt stadium identifiera felkällor.

bottom of page