top of page

Logistikanläggning

Fästpunkt 1

Logistikanläggning

Placering: Vi hjälper bolag med vart man placerar sin verksamhet efter sina ändamål. Med hjälpmedel som en tyngdpunktsanalys. Konkurrensfördelarna med att hamna rätt är flera. 

 

Byggnation: Vi erbjuder hjälp i processen från markköp till en fullbordad logistikfastighet anpassad för bolagets verksamhet och behov.

 

Lagerflytt: Vi hjälper er att fullgöra lagerflytten. Produkter ska flyttas från A till B, där en ny lagerinstallation ska utföras. 

 

Lagerbehov: Vi erbjuder er utvärdering av ert lagerbehov ytmässigt så det är anpassat för er verksamhet efter nuvarande såväl som framtida ändamål. 


Lagerlayout: Vi erbjuder er en lösning kring lokalens invändiga utseende för en effektiv logistik

bottom of page