Kontakt

Telefon

0707964941

E-post
info@logistified.se

Kontor

Varvsgatan 16

39230

Kalmar

Sweden

Adress

Varvsgatan 16

39230

Kalmar

Sweden

Följ oss på linkedin

 Logistified AB (Org. nummer 559200-0961) Varvsgatan 16, SE-392 30 KALMAR, Sverige, E-post: info@logistified.se Tel. 0707964941 

© 2018 - 2019 by Logistified AB 

Lagerprocesser

Den interna logistiken som ger effekter - på kort tid. 

 

Lagerprocesser, den interna logistiken

Materialflöde: Vi analyserar hela produktionsflödet från att produkten kommer in till att den lämnar. Vi identifierar flaskhalsar genom produktens flöde genom lagrets funktioner.

 

Materialplacering: Vi skapar en taktik för helheten kring inlagring och plockmetod som följs av strategival såsom frekvensläggning. 


Tillsätta semi-automationsverktyg: Vi tillämpar verktyg i materialflödet såsom WMS, scanning och truckval.

LAGEROPTIMERING

AUTOMATION

HELHETSLÖSNING

DIGITALA VERKTYG

KONTAKT