top of page

Lagerprocesser

Den interna logistiken som ger effekter - på kort tid. 

Fästpunkt 1

Lagerprocesser, den interna logistiken

Materialflöde: Vi analyserar hela produktionsflödet från att produkten kommer in till att den lämnar. Vi identifierar flaskhalsar genom produktens flöde genom lagrets funktioner.

 

Materialplacering: Vi skapar en taktik för helheten kring inlagring och plockmetod som följs av strategival såsom frekvensläggning. 


Tillsätta semi-automationsverktyg: Vi tillämpar verktyg i materialflödet såsom WMS, scanning och truckval.

bottom of page