top of page

Digitala verktyg

Fästpunkt 1

Digitala verktyg

WMS: Vi utvärderar och hjälper er att hitta ett WMS som är anpassat just ert bolags behov. 

 

Business Intelligence: Ett system för bättre kontroll av verksamheten där hela organisationen tittar på samma siffror. Vi hjälper er att koppla BI till logistiken och verksamheten kommer analysera, förstå samband och se möjligheter. 


Dashboard: BI-datan kan paketeras via visuella bilder i form av Dashboard. Ett sätt att visa organisationen information som skapar delaktighet i verksamheten.

bottom of page