top of page

Vi är Logistified!

Vår vision är att vara det självklara valet när bolag söker effektiva logistiklösningar som ska fungera i praktiken. Med över 20 års erfarenhet besitter vi kompetens för logistikutveckling och förändringsresor.

Fästpunkt 1
ProfilAnton.jpg

ANTON SVENSSON

anton@logistified.se

0761127068

Lager och logistikchef

Tidigare vice lagerchef på Nordic Nest. 

Logistikutveckling, lagerprocesser, frakter och emballage, Metod, Transportoptimering,  Funktioner och flöden.

ProfilStaffan.jpg

STAFFAN BÅÅTH

staffan@logistified.se

0734280887

Logistik- och Processutvecklare, BI-expert

Tidigare Nordic Nest samt konsult för CGI Sverige. Undervisar på IHM Business School

 

Affärssystem, BI, WMS, lagerritning CAD och logistikutveckling.

Logistified grundades i Kalmar, småland, våren 2019.

Vår vision är att vara det självklara valet när bolag söker effektiva logistiklösningar som ska fungera i praktiken. Med över 20 års erfarenhet besitter vi kompetens för logistikutveckling och förändringsresor.

bottom of page