top of page

Lagerorganisation

Hur styrs lagerenheten idag, vad är bra och vad kan utvecklas?

Fästpunkt 1

Lagerorganisation

Lagerledning: Vi hjälper lagerorganisationens med utformning av roller och arbetsuppifter.

Tydligt arbetsbeskrivning 

Tydlig lagerledning ger kontroll, ordning och struktur. 

 

Strukturen i hur lageruppgifterna är utspridda mellan olika ansvariga och funktioner. Hur ska lagerledningen utformas och vilka arbetsuppgifter ska fördelas på vilka personer. Tydlig lagerledning ger kontroll, ordning och struktur.  Lathundar. 


Förhållningssätt: Vilket arbetsklimat vill bolaget ha? Vi hjälper er att förstå vikten av tydligt satta värderingar och förhållningssätt som en del i effektiv logistik. Vi förstår gruppens processer där individer blir ett fungerande team.

bottom of page