Kontakt

Telefon

0707964941

E-post
info@logistified.se

Kontor

Varvsgatan 16

39230

Kalmar

Sweden

Adress

Varvsgatan 16

39230

Kalmar

Sweden

Följ oss på linkedin

 Logistified AB (Org. nummer 559200-0961) Varvsgatan 16, SE-392 30 KALMAR, Sverige, E-post: info@logistified.se Tel. 0707964941 

© 2018 - 2019 by Logistified AB 

Lagerorganisation

Hur styrs lagerenheten idag, vad är bra och vad kan utvecklas?

 

Lagerorganisation

Lagerledning: Vi hjälper lagerorganisationens med utformning av roller och arbetsuppifter.

Tydligt arbetsbeskrivning 

Tydlig lagerledning ger kontroll, ordning och struktur. 

 

Strukturen i hur lageruppgifterna är utspridda mellan olika ansvariga och funktioner. Hur ska lagerledningen utformas och vilka arbetsuppgifter ska fördelas på vilka personer. Tydlig lagerledning ger kontroll, ordning och struktur.  Lathundar. 


Förhållningssätt: Vilket arbetsklimat vill bolaget ha? Vi hjälper er att förstå vikten av tydligt satta värderingar och förhållningssätt som en del i effektiv logistik. Vi förstår gruppens processer där individer blir ett fungerande team.