top of page

Bemanning & Rekrytering

Bemanning är ett viktigt område att ha koll på likväl som det är en viktig resurs är det en kostnad.

Fästpunkt 1

Bemanning & Rekrytering, en nyckel till framgång.

Rekrytering avser processen att söka, attrahera och anställa personal för en kort- eller långsiktig anställning. Att rekrytera personal till sitt företag kan både vara tidskrävande och kostsamt, och att göra en felrekrytering är dyrt. Därför är det viktigt att man vid rekryteringen har en klar bild över vad man söker eller vad man kan behöver hjälp med.

Bemanning är ett viktigt område att ha koll på likväl som det är en viktig resurs är det en kostnad. Behovet av personal kan komma både plötsligt och varierat över året, veckan eller dagen. Kanske löses detta internt, vad krävs då och hur kan man lägga upp det? Eller passar ett bemanningsföretag under en tidsbegränsad period eller löpande under en längre tid? Vilka för och nackdelar finns?

Gemensamt för nästan alla företag är att personalkostnaden utgör stor del av den totala kostnaden företaget har. Att anställa rätt personal är en utav byggstenarna för att minska kostnaderna men också öka resultatet.

Vi har erfarenheter vad gäller egenrekrytering men också via bemanningsföretag, vi vet vad som funkar och vad man bör leta efter i sin rekryteringsprocess.

bottom of page