top of page
  • Skribentens bildLogistified

Logistikerns viktigaste egenskaper.

Vilka egenskaper är viktiga hos en Logistiker? Vi kommer avhandla åtta stycken egenskaper som vi anser är viktiga hos en person som arbetar med Logistik.


1. Förmågan att analysera

I logistikkedjan ökar komplexiteten hela tiden, det gäller att ha förmågan att kunna bryta ner problemen i beståndsdelar. Man kan inte springa på alla bollar hela tiden. Analysera innehållet och sätt fingret på den springande punkten.


2. Leda i förändring

Att vara en förändringsledare är en svår uppgift. Vad är uppgiften?

Involvera parterna att förstå varför förändringen är nödvändig. Ska delaktighet hos den viktigaste resursen - (In-house kompetensen). Planera, genomför, och leda gruppen genom förändringar.


3. Visionärt tänkande

Världen förändras hela tiden, logistiken förändras hela tiden. Du måste ha visionärt tänk. Logistikens värld styrs av kreativa lösningar, men man får inte glömma att man hittar mycket fina lösningar i enkelhet. Sträva efter att hitta balansen.


4. Lagar och regler

Regler är till för att följas. En logistiker behöver vara insatt i de lagar och regler som påverkar verksamheten. Det finns flera, men ett exempel är “NSAB” - reglerar formen för speditörens och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter.


5. Projektledarförmåga

I logistikens världs driver man ofta projekt som berör förändring. Då gäller det att kunna delegera, styra, prioritera. Denna kan man koppla till punkt ett. Spring på rätt bollar.


6. Riskhantering

Identifiera och förebygga kostsamma risker är ett måste. Det måste inte vara kretsat till logistiken, utan man måste se det till hela verksamheten. Omvärldsanalys är viktigt. Förändringar i politik, externa konflikter, mycket spelar in och påverkar verksamheter.


7. Förhandling

Styrkan med att kunna förhandla inom supplychain-området är att en logistiker med helhetsperspektiv redan på ett tidigt stadium vet hur olika avtal kommer att påverka flödet både bakåt och framåt i ledet.


8. Kommunikatör

Sist men inte minst. Du måste ha en förmåga att kunna lyssna, diskutera och argumentera. Detta skall ingå i din yrkesroll. På så vis blir du bättre på att nätverka, vilket alltid är viktigt oavsett vilken verksamhet du är i.


Sammanfattningsvis:

Ingen egenskap är viktigare än den andra, det gäller att arbeta mot en balans där alla dessa vävs in. En logistiker kommer behöva springa på många bollar, kanalisera din energi på rätt bollar och återigen prioritera.


 


 

227 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page