top of page
  • Skribentens bildDennis Jaensson

Logistified om Tredjepartslogistik (3PL)


Del 1: Vad är tredjepartslogistik – 3PL?


Kärt barn har många namn:

Tredjepartslogistik, 3PL, 3PLpartner, extern lagerhantering, extern lagerhållning, hantering plock- och packlogistik, e-handelslogistik, webbhandelslogistik, outsourcad logistik, outsourcad internlogistikhantering, utomstående lager.


3PL är när en extern part tar över hela eller delar av din logistik och lagerhållning. Det kan handla om att en 3PL-partner hanterar allt från lager och leveranslistor till att samla in, packa och skicka ut produktbeställningar.

Begreppet kommer ursprungligen från engelskans ”third party logistics” och är ett koncept som är väldigt vanligt idag. 3PL-aktörer används allt mer frekvent av e-handlare och det är just av den anledningen som 3PL-branschen har växt kraftigt under de senaste 35 åren. 


Tredjepartslogistik, eller 3PL, innebär att det finns en tredje part i affären utöver kund och säljare. Detta innebär att det finns en extern part som sköter hela eller delar av din lagerhållning. Du outsourcar alltså din logistiska verksamhet, något som idag är mycket vanligt bland många företag – inte minst hos e-handlare. Som e-handlare kan lager och logistik vara en av de frågor som orsakar mest huvudvärk. Hur får vi logistiken att flyta på på bästa sätt? Hur minimerar vi våra kostnader för lager och logistik? 


Om man som företag inte själv vill eller kan hantera sitt lager kan man låta en så kallad 3PL, eller tredjepartslogistik ta hand om det. Ett 3PL-lager är ett stort utomstående lager som tar hand om lagren åt flera olika företag. De ansvarar för att det kommer in gods, packar ihop sändningar och ser till att det går iväg till slutkunden.


E-handeln frammarsch förändrade logistiken

E-handeln har ökat något enormt sedan dess uppkomst och det här har sätt nya krav på logistiken. Antalet leveranser har ökat och pressen har blivit allt större när det gäller snabba leveranser – vart som helst i världen. Det här ställer krav på att hela leveranskedjan ska bli allt mer dynamisk.


Kunder idag förväntar sig snabba leveranser, men är ändå inte redo att betala höga leveranskostnader. Webbutiker blir mer konkurrenskraftiga genom att utlokalisera sin logistik och lagerhållning, liksom använda multilager för att lägga mindre tid på transporter.

Det möjliggör också för e-handlare att lägga sin tid och sina resurser på att få sitt bolag att växa, snarare än att sitta fast i ett logistikträsk där man inte riktigt har verktygen för att navigera i.


Anledningar till att utlokalisera din lagerhållning och logistik till en 3PL-partner

Att själv sköta logistiken från början till slut är ett stort projekt att ta sig an – och det kommer oundvikligen ta tid bort från andra arbetsuppgifter som du skulle kunnat ägna dig åt. När leveransvolymerna når en viss nivå blir den ofta för tungt att på ett effektivt sätt sköta logistiken på egen hand. Det är också i just denna fas som många vänder sig till en 3PL-aktör för hjälp.


Del 2: Varför ska du välja 3PL? Fördelar/Nackdelar? När är det läge för 3PL?

Är 3PL något för dig?


Det beror på. Det finns inget enkelt svar på den frågan, utan det hänger på vad du har för typ av verksamhet, var i expansionsfasen företaget befinner sig och vad du har får mål. Men generellt kan man säga så här om för- och nackdelar:


Fördelar med en 3PL-lösning

Det finns olika anledningar till att vilja lägga ut sitt lager och inte sköta det själv. Förutom platsbrist kan det ibland vara mer ekonomiskt att använda en 3PL. Man slipper hyra av lokalen, arbetet med packning och eventuellt även transporten. Man har lättare att kontrollera kostnader, behöver inte handskas med personal och semestrar och vill man växa som företag är det ibland en förutsättning att låta lagret växa på annat håll.


Fördelarna med en 3PL-lösning är att den är skalbar. När din verksamhet växer och du behöver mer utrymme och fler tjänster kan 3PL-aktören erbjuda dig en anpassad lösning. Med en 3PL-lösning frigör du tid så att du kan fokusera på din kärnverksamhet och slipper därmed, så klart, att ha ett eget lager med de inhouse-kostnader som det för med sig. Istället blir kostnaderna enbart rörliga – det vill säga, du betalar bara för det utrymme du tar upp och omfattningen av servicen från tjänsteleverantören.


Nackdelar med en 3PL-lösning

Nackdelarna med en 3PL-lösning kan vara att du riskerar att tappa kontrollen, eller känslan av kontroll, över din lagerverksamhet. Det kan också vara resurskrävande att både hitta rätt 3PL-lösning och få tjänsten att kännas som ”ditt eget” lager.

Nackdelen däremot kan vara att man tillslut tappar kontrollen över sin kärnverksamhet och inte längre har koll på sina varor. Men å andra sidan kan företaget välja att istället sitta på ett litet kontor på en dyr adress om det är något man önskar.


Logistifieds främsta fördelar med att välja tredjepartslogistik


1. Betala inte mer än du måste! Tredjepartslogistik innebär att du, som beställare, inte betalar för mer än vad du nyttjar. Dina kostnader vid användning av tredjepartslogistik är rörliga, det vill säga att du betalar bara för det utrymme du tar upp samt omfattningen av arbetet som tjänsteleverantören utför.


2. Du kan skala upp – och ner! E-handeln växer för var dag och många företag är i behov av att kunna skala upp sin verksamhet. Vissa behöver också skala ner. Skalbarheten i en tredjepartslogistik är stor då din 3PL-aktör ofta kan erbjuda dig anpassade lösningar.


3. Du sparar tid! Ja, det säger ju sig självt. Att outsourca en så viktig del som lager och logistik frigör givetvis väldigt mycket tid jämfört med att ha ett eget lager. Du kan lägga ditt fokus på att bedriva din verksamhet så väl som möjligt, istället för att behöva lägga fokus på att planera lager och fundera över frakter.


4. 3PL-aktörerna är experter! Företag som erbjuder denna typen av tjänster är allt som oftast experter på just lager och logistik. Du kan luta dig tillbaka och lita på att jobbet blir gjort bättre än någonsin. De kan ofta erbjuda dig rätt leveransalternativ, smidiga returer och dylikt – allt för att din affär ska bli så bra som möjligt.


5. Bygg en relation med aktören! Vanligtvis vid 3PL-lösningar, så skrivs det längre avtal. Detta ger dig tid att bygga upp en relation till din tredjepartslogistiker. Denna relation och förtroende till tredjepartslogistikern gör att du enkelt kan lita på att jobbet blir gjort och att 3PL-aktören alltid finns behjälplig vid olika frågor och funderingar.Del 3:

Välja rätt 3PL. Grunden till lyckad 3PL. Checklista för att välja 3PL-partner.


1. Vad behöver du? Syftet och ditt behov? Alla bolag är unika.

2. Vad erbjuder 3PL:en och vad är den duktig på? 3PL:ens specialisering/expertis.


Att byta till 3PL (tredjepartslogistik) från antingen eget lager eller en annan 3PL kan både vara svårt och lite skrämmande. Nedan har jag listat en hel del tips på vad man behöver tänka på innan man tar steget. Bästa 3PL:en är när båda parter vet vad respektive part behöver. Med tillhörande kunskap och vilja blir det den bästa 3PL:en


Jämförelseprocessen

Det är givetvis oerhört viktigt att jämföra de olika 3PL-företagen som man kan tänka sig inleda ett samarbete med. Det som är viktigt att tänka på i detta läge är att man verkligen jämför dem på lika villkor. En del lämnar ett pris på utlevererad orderlinje där inget annat ingår medans någon annan kan lämna ett pris där t ex inleverans ingår. Lista ner vilka saker det är ni vill ha svar på och be dem återkomma med siffror för just dessa kriterier OCH vilka övriga kostnader kan tänkas bli.


Bedöm dem på era villkor

Bedöm alltid era potentiella nya samarbetspartner med kriterier på vad som just passar er. Hos många 3PL-företag ingår troligtvis en hel del som ni inte kommer att använda er av.


Ta fram vad just ni behöver hjälp med

De flesta 3PL-företagen kan hjälpa till med det mesta, men var noga med att ta fram internt hos er vad just ni behöver ha hjälp med. Det är ingen idé att betala för något ni tänkt göra själva. Likaså åt andra hållet, se till att lista allt för att inget ska trilla mellan stolarna.


Kolla upp deras expertis

Innan ni väljer vem ni ska samarbeta så bör ni kolla upp så att de har den expertis som ni verkligen behöver.


Framtida visioner

Innan ni väljer bör ni även ha era framtida visioner klara för er. Hur stora räknar ni med att vara på 3-5 år? Dela med er av era visioner med 3PL-företaget. Kontrollera så att ni har expanderingsmöjligheter hos dem och vad det innebär om ni skulle öka mer (eller mindre) än vad era mål är.


Ha återkommande möten med dem

När ni väl har bestämt er så är det oerhört viktigt att fortsätta kommunikationen mellan er. Planera in veckomöten där ni går igenom vad som går bra, vad som är mindre bra och hur planerna den närmaste tiden ser ut. Sätt upp KPI (Key process Indicators) och SLA (Service Level Agreements) med dem för att lättare kunna följa upp inom vilka områden som går bra och om det eventuellt finns några områden som behöver förbättras något.


Ha alltid så öppen kommunikation som möjligt med er 3PL-partner.

Desto mer info och data ni kan dela med varandra desto mer kommer ni att kunna hjälpa varandra att bli mer effektiva. Båda parter i detta är intresserade av att det ska gå så bra som möjligt för den andra. Kostnadsbesparingar är något ni båda vill åt och bör därför delas mellan er. Skulle ni efter att ha gått igenom alla dessa punkter med er framtida samarbetspartners inse att ni har några stycken som passar er, så får ni här ett bra citat att ha med er:


"Effektivitet är bra, men entusiasm är minst lika viktigt"


Med andra ord, en effektiv samarbetspartner kommer få jobbet gjort, men är de även entusiastiska så kommer de lägga i den extra lilla växeln för att lösa er verksamhet ännu bättre.


907 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page