top of page
  • Skribentens bildLogistified

LEAN - Ett verktyg eller en filosofi ?Idag är Lean något nästan alla sorters företag oavsett bransch använder sig av.


Spara resurser, eliminera fel, minimera tidsspill och svinn, undvika onödigt dyra lösningar. Kort beskrivet: Skapa mer värde för mindre arbete. Är inte detta något alla företag vill sträva mot? För att arbeta mot detta krävs vissa metoder och verktyg. Många framhäver Toyotas utvecklingsstrategier som en idealisk grundare för Lean. I Toyota Production System hittar man verktyg som 5s, Just-in-time, 7+1 slöserier och många fler. Snedsteget många tar är att kopiera just dessa verktyg och metoder. Det man glömmer är att alla verktygslådor inte är applicerbara inom alla organisationer, inte heller vid olika tidpunkter.


Exempel: Ett företag som är i en stor tillväxtfas där man i produktionen är i ständig kamp om att hålla ett jämnt flöde och hålla sina leveranstider. Ett företag som detta borde inte disponera delar av sin tid till ett 5s-arbete. Lägga tid på att sortera, städa och systematisera såväl förbereda sig inför 5s-revisioner när egentligen tiden borde prioriteras på kärnverksamheten. En bra jämförelse till detta: Du börjar inte sätta upp tavlor i ditt hus som inte ens är nära på att vara färdigbyggt.


Det man borde göra är att se Lean Production som en filosofi istället för en verktygslåda. Gå ifrån beteendet att kopiera vad som finns i verktygslådan och fundera istället ut vad det är du och ditt bolag vill uppnå. Bli inspirerad av de verktyg som finns och börja utveckla ditt eget produktionssystem med egna metoder och värderingar, det blir genast mer applicerbart än att kopiera en strategi som passar till ett helt annat typ av företag. När du insett detta och börja arbeta i denna riktningen så kommer den goda förändringen sakta börja ske, för Lean är ett förbättringsarbete som är pågående det är inget man avslutar efter några månader.

311 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page