top of page
  • Skribentens bildDennis Jaensson

Genomtänkt lagerlokal & layout avgörande för effektiv logistik?

Alla verksamheter som bedriver lager och logistik vill infinna sig i en lokal där man har goda förutsättningar till att hantera en effektiv logistik. Men detta är inte alltid så självklart som man kan tro. Alla har någon gång stått i valet och kvalet att etablera ett nytt lager eller flytta till andra anläggningar. Detta innebär att många viktiga beslut ska tas. Att göra rätt från början och ha långsiktiga planer i dessa frågor är otroligt viktigt. Det kan bli nyckeln till framtidens framgång för bolaget.


Här är några exempel att tänka på i sin lagerlokal och dess layout för ökad effektivitet.

I stora drag handlar lager och logistik om effektiva flöden där tid och avstånd spelar stor roll. Det är viktigt att undvika flaskhalsar och långa avstånd från inkommande till lagring och vidare till utgående. Längre avstånd = Sämre effektivitet.

Något som många inte tänker på men som har högt värde och relevans är fritt golvutrymme. Särskilt vid mottagande av varor, eller lastningsområden. Det som ofta förekommer vid brist på fritt golvutrymme är att man måste flytta runt pallar och gods flera gånger innan man börjar arbeta med materialet. Detta innebär meningslös beröring av materialet vilket är slöseri med tid och resurser. I logistikens värld vill du beröra gods/artiklar så få gånger som möjligt. Mer beröring/hantering = Mer kostnader.


Under hela lagerplaneringen och designprocessen kommer man att samla in en hel del fakta och antagligen göra en del antaganden. Det är värdefullt att dokumentera detta eftersom det hjälper dig att komma ihåg olika mönsters ursprung. Sammanställningen av fakta kommer också att vara användbar för framtida layoutgranskningar.


Redan från början i planeringen och ritningen av lagerlokalen bör man titta på hur man kan skala upp i framtiden utan att det skapar negativ påverkan i lagerflödet. Se över möjligheterna i ett redan befintligt WMS eller kommande WMS-implementering. Även se över vilken automatisering man kan använda i framtiden. Att ha hela perspektivet i åtanke är oerhört viktigt.


Bolag som kämpar med ökade lagerkostnader kan skruva på mycket detaljer i sin lagerdesign/lagerlayout för att minska dessa kostnader.


183 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page