top of page
  • Skribentens bildLogistified

Fördelar med 5S i logistiken


5S är ett begrepp som ofta kommer på tal inom logistikens värld. För vissa kan metoden upplevas som en självklarhet, men med tanke på värdet som ett arbete utifrån 5S kan skapa så tåls det att upprepas.


Syftet med 5S är att skapa ett systematiskt arbetssätt där tydlighet och struktur lägger grunden för effektivitet och utveckling. 5S är en metod som härstammar från Lean-filosofin och bygger på 5 japanska ord: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke. Av pedagogiska skäl har vi valt att tumma på översättningen, men andemeningen behålls intakt. De 5S som vi arbetar efter lyder:


Sortera - Strukturera - Städa - Standardisera - Skapa vana.


När ditt företag inleder sitt första förändringsarbete så är 5S en bra utgångspunkt.

Det är relativt enkelt att genomföra och resultaten visar sig snabbt. Den här typen av arbete kräver inte heller en rad olika nyckelpersoner eller en stor projektgrupp. Som ledare är det simpelt att implementera genom att delegera ut olika ansvarsområden inom 5S till medarbetarna, vilket även stärker engagemanget i gruppen.


Några fördelar med 5S i logistiken:


  • Utmärkt att göra på funktionsnivå - Exempelvis strukturera upp placeringen av verktyg vid packbordet.

  • Upplärningstiden blir kortare - Färre frågor kommer att förekomma och nyanställda infinner sig snabbt i flödet som ett resultat av tydligheten.

  • En strukturerad logistikenhet höjer även säkerheten på arbetsplatsen.

  • Det krävs mindre arbete att hålla ordning om man utgår ifrån en hög nivå.

  • Bra metod för att undvika att bli hemmablind i sin verksamhet.


Vill du höja logistiken med enkla medel, testa 5s och märk själv skillnaden.
561 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page