top of page
  • Skribentens bildDennis Jaensson

Tillvägagångssätt för att effektivisera din internlogistik

Står ditt bolag inför avancerade investeringsbeslut gällande bolagets internlogistik men behöver en utgångspunkt för att kunna fatta det rätta beslutet? Undrar ni vilket av era förslag till förbättring som ger bäst resultat? Kanske behöver ni hjälp kring alternativen.


För att kunna fatta ett bra beslut måste beslutsfattarna ha kött på benen och det är här Logistified hjälper er.


Visualisering och 3D-modellering

Genom ritningsteknik såsom CAD visualiseras en lösning på ritning. Vi har även erfarenhet av att rita upp lager i 3D (VR-modeller) som skapar ett verkligt perspektiv där man ser hur olika lösningar är genomförbara i praktiken. På så sätt kan vi i tidigt stadium identifiera felkällor.Med hjälp av skalenliga 3D-modeller ser vi alla element och detaljer på plats redan från början. Vi kan lätt testa inpassningen av olika sorters inredning och utrustning i en ny eller befintlig byggnad. Genom att addera eller dra ifrån olika objekt som materialhanteringsutrusning och lagerinredning kan nya idéer och dess fysiska innebörd snabbt visualiseras och testas.

Digitala verktyg

Den effektiva logistiken kräver smarta lösningar, varför inte då ha smarta hjälpmedel? Ofta resulterar digitala verktyg i tidsbesparingar och en bättre kontroll av verksamheten. Det finns en uppsjö av verktyg att använda sig av och det är lätt att hamna fel där mervärdet går förlorat. Ett verktyg som vi vill belysa lite extra är Business intelligence.


Business Intelligence: (BI) är ett verktyg för att frambringa tydligt värde i din logistikenhet. BI-datan kan paketeras via visuella bilder och presenteras via Dashboard. Detta är ett sätt att visa organisationen information som skapar delaktighet, samsyn och kortare beslutsvägar. Vi hjälper er att koppla BI till logistiken och verksamheten kommer analysera, förstå samband och se möjligheter.


Dashboard: BI-datan kan paketeras via visuella bilder i form av Dashboard. Ett sätt att visa organisationen information som skapar delaktighet i verksamheten.64 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page