top of page
 • Skribentens bildDennis Jaensson

Eget lager eller 3PL?

De flesta E-handlare kommer till en punkt då man måste se över sin logistik. Frågan blir om man ska ha eget lager eller 3PL? Vad är bäst för bolagets konkurrenskraft?


Kostnadsfrågan – Vad kostar lokalerna och arbetstiden?

Behöver nuvarande lager byggas ut eller byggas om för att de nya behoven ska mötas så uppstår en kostnad. Detsamma gäller om ett nytt lager behöver byggas som har större kapacitet. Det är första kostnaden man får räkna med för att driva det egna lagret. Därtill får man lägga till driftskostnad för dessa lokaler samt den tid det tar att hantera varorna, ordna med frakt och annat inom logistiken. Därmed kan man räkna ut en ungefärlig kostnad.


Detta får alltså ställas mot kostnaden att anlita företag inom 3PL. Dessa företag kan ta hand om lagerhållning, hantering, transport och returer.


Vad som är billigast och mest skalbart för ditt bolag?

3PL kan bli billigare då dessa företag har fördelarna som ges med stordrift men även intresset och expertisen i logistiken.


Punktlista = Dina logistikkostnader.

 • Lagerlokal (lokalhyra + underhåll)

 • Utrustning (inventarier)

 • Fraktpris

 • Åtgångsmaterial (kartong/emballage)

 • Waste (återvinning, kartong, plast osv)

 • System + Automatisering (lagersystem, stämpelklocka, WMS-system osv)

 • Arbetsmiljö och säkerhetsarbete (brand)

 • Lagerledning + Personalledning + Personalkostnader

 • Rekrytering + inskolning

 • Avvikelser: Frånvaro, vikarieanskaffning, övertid, ob, hjälp från kontoret osv

 • Personalförmåner: Friskvård, kaffe/fika osv

 • Tillväxt: inköp/utveckling av inventarier, system, automatisering, utbildning osv.

 • Investeringshack uppstår i tillväxt för att ha koll på sin logistik, produktiviteten kräver

 • oftast systematik när det handlar om stora volymer.

Totala logistikkostnaden / Paketvolym (inkl retur) året (antal orders) = styckpris/order.

= Ditt bolags totala logistikkostnader i egen regi.


Läs mer om Logistifieds 3PL här: https://www.logistified.se/3pl


261 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

תגובות


bottom of page