top of page
  • Skribentens bildLogistified

Effektiv konsultering


Vad innebär konsultering? Den direkta synonymen blir “att rådfråga”, någon man vänder sig till för att få hjälp i olika sammanhang. Konsultering innebär olika för många. Men man bör skilja på konsultering och effektiv konsultering.


Innebörden av effektiv konsultering kan enkelt illustreras genom att använda en personlig tränare som exempel. Det nya året är här och vi är i en tid då många människor vill ta tag i träningen och förbättra sin hälsa. En resurs som ofta används då är en personlig tränare, där syftet är att, med hjälp, lyckas nå till nya nivåer i träningen.


Man kan måla upp två bilder av en personlig tränare:


1. En PT som skickar ett dokument med instruktioner kring vilka rörelser som är bäst och vilken diet du ska följa.

2. En PT som är med på dina träningspass och som lyssnar in vilken typ av kost du föredrar och sen utvecklar lösningar utifrån verkligheten.


Vilken personlig tränare ger bäst resultat i längden?


Viktigt är också helheten, vilka pusselbitar som finns i konsulteringen. Är konsulten ,i detta fall den agerande PT:n, medveten om vilka verktyg, metoder och förhållningssätt som ska appliceras på klienternas behov så har man mycket vunnet. Det spelar ingen roll att gymmet erbjuder alla olika typer av redskap om redskapen inte används på korrekt sätt.


Likadant är vår filosofi i logistikens praktik. Att aktivt ta generella mötesrumsbeslut så riskerar man att missa viktiga detaljer. En enkel och mer human metod är att gå ner på golvet, intervjua nyckelpersoner och sätta sig in i logistikenhetens flöden, plockrutter, rutiner i allmänhet för att identifiera flaskhalsar. Återigen, verktyg metod och förhållningssätt är oerhört viktigt. Utan dessa komponenter och pusselbitar blir det svårt att uppnå en effektiv förändringsresa.


Sammanfattningsvis: I denna filosofi ovan undviks sturprörsbeslut och rätt insatser/investeringar kan sättas till då beslutsfattarna förstår vad som på allvar är utmaningarna/flaskhalsarna i driften. Förståelsen blir hög och effekterna blir mer givna vad gäller prestationen i kvalité och kostnaderna.142 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page