top of page
  • Skribentens bildLogistified

Delaktighet, en nyckel till framgång

Är du medveten om vilken typ av ledarstil du vill ha i din logistikorganisation? Det går att diskutera kring vad som är ett bra eller dåligt ledarskap, men personalen kommer alltid agera efter hur de blir behandlade.


Chefer med engagerade och motiverade medarbetare som tar ansvar för mer än de måste har i grund och botten en förtroendefull relation. Denna relation är inget man lyckas bygga upp utan seriositet och omtänksamhet. Mycket grundas i djupa delar av våra relationer, nämligen att kunna känna förtroende för varandra. Därav är bemötande och respekt för individen ytterst viktigt.


För att en logistikorganisation ska kunna skapa engagemang på djupet krävs ett ömsesidigt förtroende. Man börjar arbeta mot detta genom att titta på hur mycket man involverar individen i förändringar som sker.


Ett exempel på ovanstående stycke kopplat till logistikens praktik:

Logistikenheten har kommit fram till att man behöver effektivisera utleverans-avdelningen. Allt för att leverera ut fler orders till kund. Lagerledningen vet vilka metoder och tillvägagångssätt man ska använda. Nu är frågan om man gör ett aktivt val att involvera personalen eller om man som chef/ledare gör det själv?


Vad händer om man involverar personalen i detta förändringsarbete?

Personalen kommer känna ett ägandeskap och i framtiden stå och arbeta i ett flöde de själva fick vara med att effektivisera. Som en klok ledare är det inte fel att utgå ifrån att alla människor har en inre drivkraft. Vill inte individen vara med på projektet så har de alltid rätten att säga nej. Men arbetar man mot att få personalen att känna sig ansvarig för helheten så kommer det snabbt klättras uppåt i repet.


När det väl kommer en tid då det börjar blåsa hårt finns personalen där och är beredda att kämpa hårdare.
32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page