top of page
Fästpunkt 1

Logistik handlar om kontinuerlig utveckling, “cyklar du inte faller du”

Logistified är ett konsultbolag specialiserade på e-handel och Logistik. Vi hjälper kunder att analysera sin verksamhet och utveckla logistiken till att bli ett konkurrensmedel.

Därför finns 

Logistified Grund.png

Det har visats att företag avsätter alldeles för lite tid för strategi- och utvecklingsarbete. Istället läggs mer tid på akuta och kortsiktiga arbetsuppgifter. En genomtänkt strategi leder till positiva effekter samtidigt som de totala logistikkostnaderna minskar, framförallt över tid. Att utvärdera och förbättra befintliga processer och behov är en förutsättning för att behålla sin konkurrenskraft och slippa dyra kortsiktiga lösningar.

Logistiken med underliggande är en av de absolut största kostnaderna och borde således vara högt prioriterad att ständigt effektivisera för att bidra till lönsamheten och skapa konkurrensfördelar.

1.

Logistik handlar om låga kostnader och hög leveransservice.

2.

En bra logistik skapar förutsättningar, sedan är det människor som ska utföra och förstå de strategiska besluten. Sitter strategin/spelidén blir det som ett vin som åldras -> bättre.

3.

Logistik ska vara enkel och förståbar, minimera komplexa arbetsprocesser och moment.

bottom of page