top of page
  • Skribentens bildLogistified

Lager och logistik förtjänar en högre status hos många företag.

Varje verksamhet som behandlar lager och logistik vet vilken stor kostnadspost det är. Ofta har företag två olika inställningar till denna stora kostnadspost.


1. Lager och logistik är en stor kostnad därför måste vi göra allt för att skära ner budgeten och hålla kostnaderna nere, inga investeringar alls skall göras.


2. Lager och logistik är en stor kostnad, därför måste vi investera i kompetens och teknik för säkerställa stor produktivitet och kvalitet.


Nummer 1 är en väldigt konservativ och gammalmodig inställning men som absolut fortfarande förekommer. Har man denna attityd till logistik så är det mycket som talar för att det kommer vara svårare att nå en tydlig förbättring i sin logistikhantering .


Nummer 2 är en mer vaken inställning där man inser att detta är nödvändigt för att styra skeppet i en utvecklande riktning. Att tillämpa denna attityd och inställning skapar ett arbete mot att hålla kostnaderna nere genom att ha en så vass och utvecklad logistik som möjligt. För att ta sig dit har man insett att genomtänkta investeringar kommer löna sig i det långa loppet.


Om din verksamhet agerar på detta sättet har man även förstått att det inte finns någon skillnad mellan “Lagret” och andra avdelningar i företaget. Lager och logistikavdelningen är minst lika viktig om inte viktigare med tanke på vilken stor kostnadspost det är.


Många framgångsrika företag har insett att lager och logistik förtjänar högre status. Att besitta en kompetent och utvecklingsdriven lagerledning leder till lägre kostnader, höga leveransvillkor och jämna flöden.


Till sist: effektiv och utvecklad logistik ger vinst och konkurrenskraft. Vill du och din verksamhet uppnå detta kanske det är dags att byta inställning och börja investera i en mer trimmad logistik samt ge logistiken den status den förtjänar.89 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page