top of page
  • Skribentens bildLogistified

Används (logistik)personalen som en resurs eller en tillgång?

Alla kan spela fotboll men vissa gör det lite bättre, likadant gäller logistiken. Din startelva kan besitta de dyraste spelarna men som ledare måste du sätta detaljerna så att alla spelar utefter samma taktik. Det vinnande lagets ledare har förstått detta.


Ovanstående är vår syn på gruppdynamik och ledarskap, detta går alltid att applicera inom företagandets värld. Vad mer kan vi förmedla kring gruppdynamik och personalens värde?


Delaktighet är viktigt för motivationen hos en medarbetare, särskilt i den kontinuerliga förändringsresan i logistiken. Att under resans gång göra det tillsammans där alla får känna delaktighet, det är i dom stunderna en vass gruppdynamik smids. Under denna tid också upplysa personalen om vad deras syfte är, en person som går till jobbet utan att veta sitt egentliga syfte är ingen person som kommer bidra till utveckling av verksamheten. Varje nyanställd ska bli informerad om sitt syfte i verksamheten från start. Som ledare ska man likväl ha ett annat perspektiv i åtanke - Alla människor är olika, vissa personer i din personal kanske trivs med att arbeta självständigt utan större delaktighet. Alltså, delaktighet är viktigt men kanske inte för alla i personalstyrkan.


Vad kan en sammansvetsad grupp medarbetare som har tydliga instruktioner om sin roll och dess syfte åstadkomma? En grupp människor som arbetar dedikerat tillsammans för att jaga ett mål är en otrolig tillgång där man kan hämta mycket effektivitet innan man går på en eventuell automationslösning.

Det är också viktigt att veta vad det är för typ av medarbetare man söker. Att som företag inte bara anställa en person för att placera ytterligare ett par armar och ben i produktionsslingan. Här är man som företag ute på djupt vatten. Du ska veta vilka medarbetare du söker, presentera företagets värdegrund på intervjun och förklara vilket syfte denna person kommer ha. Lyckas ni med detta ökar chanserna till att personen i fråga hjälper till att utveckla företaget framöver.

Sammanfattningsvis är en (logistik)medarbetare inte en resurs som en förbrukningsvara utan en tillgång som ska utvecklas och tas till vara.


 
 

285 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page